Project Description

Oransje delestrek Vang barne- og ungdomsskule

Riving av gammelt tak ca. 2000m2 . Ny oppbygging med tilleggsisolering og nytt undertak, samt legging av ny Zanda stein. Langsgående luftelyre på møne og nye takutstikk. Nye takvinduer og heving av gamle eksisterende takvinduer. Det er også med ny membrantekking av flate tak over svømmehall og helseavdeling på ca.480m2 inklusive oppbretter.

Prosjekt: Vang  barne- og ungdomsskule. Forbedring av tak på eldste skuledelen
Byggherre: Vang kommune
Entreprise: utførelsesentreprise
Kontraktssum:  6,1 mill.
Ferdigstillelse: Høsten 2020