Oransje delestrek Aurdal Omsorgssenter

Nytt omsorgssenter for demenspasienter i Aurdal for å styrke tilbudet for pleie og omsorg i området. Nybygget er plassert på tomta til tidligere Aurdalsheimen. Bygget inneholder 24 pasientrom fordelt på 4 avdelinger, vaktrom, avdelingskjøkken, vaskerom, lagerareal og fellesareal i 1 og 2 etg. I u-etg blir det tekniske rom, behandlingsrom, garderober, storkjøkken og en del spesialrom for sjukehusdrift. Samla areal BRA på bygget er berekna til 3440m2 fordelt på 3 etasjer.

Prosjekt: Aurdal Omsorgssenter
Byggherre: Nord-Aurdal Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktssum: ca 88 mill eks. mva
Ferdigstillelse: Desember 2021