Project Description

Oransje delestrek Vestre Slidre Helsetun

Det nye helsetunet skal ligge i Slidre mellom eksisterende omsorgssenter, Bergtun og aktivitetssenteret Plassen og er planlagt for 24 beboere og ca. 68 ansatt fordelt på ca 3500 kvm BTA. Bygningskroppen er brutt opp i flere mindre volumer og takformene varierer mellom flatt og hellende for å skape variasjon. Anlegget vil på den måten fremstå mindre dominerende og tilpasset nabobebyggelsen og til terrengformene på tomten. Nybygget følger tomtens naturlige høydevariasjoner. Tomten har en intern høydeforskjell på ca 4,6m fra nederste til øverste nivå. Nederste plan er av den grunn lagt inn i terrenget med fasade kun mot sør og vest. Denne etasjen har inngang fra terreng fra det nedre torget. Øverste plan har terrasser mot sør og vest og innganger mot nord og øst. Pasientarealene ligger i hovedsak på denne etasjen.

Prosjekt: Vestre Slidre Helsetun
Byggherre: Vestre Slidre Kommune
Entrepreiseform: Totalentreprise
Kontraktsum: 133 mill eks mva
Ferdigstillelse: Juli 2023