Oransje delestrek Prosjekter

Et utvalg av våre fullførte prosjekter på Østlandet

Vestre Slidre Helsetun

Det nye helsetunet skal ligge i Slidre mellom eksisterende omsorgssenter, Bergtun og aktivitetssenteret Plassen

Vang barne- og ungdomsskule

Riving av gammelt tak ca. 2000m2 . Ny oppbygging med tilleggsisolering og nytt undertak, samt legging av ny Zanda stein.

Aurdal Omsorgssenter

Nytt omsorgssenter for demenspasienter på Leira for å styrke tilbudet for pleie og omsorg i området. 

Dam Flyvatn

Arbeidene består i bygg- og anleggstekniske arbeider på Dam Flyvatn.

Sør-Aurdalshallen

Sør-Aurdalshallen er et bygg på ca. 4400 m² som inneholder en idrettshall, svømmehall og en skole/kulturskoledel.

Dam Slidrefjord

Rehabilitering av betongdam og tappeluker samt fjerning av gangbane.

Bruflat Renseanlegg

Renseanlegget med to reaktorer, som kan betjene opp til 1000 personekvivalent, kan også utvides med ytterligere én reaktor.

Etnedal Helsehus

Nye Etnedal Helsehus er på BYA 320 kvm og er et 1-etasjes bygg med saltak.

Sanne Hauglid AS

Skrautvålsvegen 65, 2900 Fagernes

Org nr: 934 435 206