Oransje delestrek Dam Slidrefjord

Rehabilitering av betongdam og tappeluker, samt fjerning av gangbane.
Arbeidene ble påbegynt februar 2016 og ferdigstilt senhøsten 2018.
Utgangspunktet var en anbudskonkurranse som omfattet de arbeidene som ble utført i 2016.
Oppdraget ble utvidet til mer omfattende arbeider og førte til betydelig produksjon både i 2017 og 2018.
Dette var et prosjekt med mye krevende tradisjonelt forskalings-/betongarbeid, og stilte store krav til fagkunnskap hos de utførende.
Veldig hyggelig med den tilliten FBR har gitt oss på dette oppdraget.

Fagernes Anlegg AS var vår UE på grunnarbeidene.

Prosjekt: Dam Slidrefjord, betongrehabilitering av dam og tappeluker
Adresse: 2960 Røn
Byggherre: Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR)
Entrepriseform: Hovedentreprise NS 8405
Kontraktssum: ca. 8 mill. eks mva.
Ferdigstillelse: Oktober 2018