Oransje delestrek Dam Flyvatn

Arbeidene består i bygg- og anleggstekniske arbeider på Dam Flyvatn. Eksisterende jordfyllingsskråninger skal erstattes med sprengt stein og plastringsstein. I tillegg skal det utføres betydelige betongarbeider på overløpet, pillarer, vangemurer og forstøtningsmurer.

Prosjekt: Dam Flyvatn, Rehabilitering
Byggeplass: Demning ved Flyvatn som demmer opp Storfjorden og Flyvatnet i Flya ovenfor Tisleia i Vestre Slidre
Byggherre: FBR – Foreningen til Bægnavassdragets Regulering
Entrepriseform: Utførelsesentreprise
Kontraktssum: 55 471 596 NOK, inkludert mva
Ferdigstillelse: 1. November 2021