Oransje delestrek Bruflat Renseanlegg

Renseanlegg med to reaktorer som kan betjene opptil 1000 personekvivalent – kan også utvides med ytterligere én reaktor. Anlegget tar også imot slam fra de som har tette tanker. 

Sanne Hauglid AS var totalentreprenør. Største totalunderentreprenør var Biovac Environmental Technology AS, som hadde ansvar for renseprosessteknisk anlegg. Det ble også lagt vekt på å samarbeide med lokale entreprenører. M.Kompen Maskinstasjon AS fra Etnedal stod for utførelsen av alle grunn-og utomhusarbeider, og rør- og sanitærarbeider ble utført av Thomas Bjørke fra Dokka. Videre ble el-arbeider utført av Valdres Elektro & Varmepumpe AS fra Fagernes. 

Prosjekt: Bruflat Renseanlegg
Adresse: Etnedalsvegen 1131, 2890 Etnedal
Byggherre: Etnedal Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktssum: ca. 30 mill. eks mva.
Ferdigstillelse: Oktober 2018

Fotograf: